Yleinen

Kutsu seuran kevätkokoukseen 16.5.2023 / Invite to Club Spring meeting 16th of May

Turku Eagles RFC sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tiistaina 16.5.2023 klo 18.00–19.00
osoitteessa Lokinkatu 8, 20100 Turku.

Kevätkokouksen esityslista alla.

Tervetuloa!
Turussa 1.5.2023
Eagles Rugby Football Club ry hallitus

***

Turku Eagles RFC spring meeting will be organized on Tuesday 16th of May 2023 at 18:00–19:00 at
Lokinkatu 8, 20100 Turku.

Welcome!
Turku 1st of May 2023
the board of Eagles Rugby Football Club

***

Eagles RFC Turku ry – Sääntömääräinen kevätkokous

Paikka: Lokinkatu 8, 20100 Turku
Aika: 16.5.2023, 18.00-19.00

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) kaksi ääntenlaskijaa.
3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7) Päätetään kokous

Vapaata keskustelua